Автор: Костадин Костадиновски Категорија: критика
КОМЕРЦИЈАЛНИ НОТИ
ПО СПЛИТ 88

Периодика: Нова Македонија Датум: 13.07.1988

Автор: Ѓ. Георгиев Категорија: критика
ВИТАЛНОСТА НА ГОЛЕМАТА ФЕШТА

Периодика: Нова Македонија Датум: 07.07.1985

Автор: Ѓоко Георгиев Категорија: критика
УШТЕ ЕДНО РАЗОЧАРУВАЊЕ

Периодика: Нова Македонија Датум: 15.01.1965

Автор: Ѓоко Георгиев Категорија: критика
ДАЛИ „ЗАГРЕБ“ СТАГНИРА

Периодика: Нова Македонија Датум: 14.01.1965

Автор: Ѓоко Георгиев Категорија: критика
ВИСОКИ ПЕАЧКИ КРЕАЦИИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 23.10.1961