Автор: Оливер Белопета Категорија: критика
НАСЛЕДСТВОТО НА МОНК

Периодика: Нова Македонија Датум: 17.02.1985