Автор: Милан Фирфов Категорија: критика
ДОСТОЈНО НА ЈУБИЛЕЈОТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 15.04.1980

Автор: Јане Коџабашија Категорија: критика
ОСВЕДОЧЕНА КРЕАТИВНОСТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 07.11.1978

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
ДВАЈЦА СОЛИСТИ – ДВЕ НИВОА

Периодика: Нова Македонија Датум: 11.03.1977

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
ДУХОВНОТО БОГАТСТВО НИЗ ЧЕМБАЛСКИОТ ЗВУК

Периодика: Нова Македонија Датум: 13.08.1976

Автор: Тома Прошев Категорија: критика
МАЈСКИ ФЕСТИВАЛ

Периодика: Разгледи Датум: 06.05.1956