Автор: Костадин Костадиновски Категорија: критика
АПЛАУЗИ ЗА МЛАДИТЕ И НАДАРЕНИ ИНСТРУМЕНТАЛИСТИ
ИНТЕРФЕСТ 2004

Периодика: Нова Македонија Датум: 12.10.2004

Автор: Стојче Тошевски Категорија: критика
МЛАД НО ЗРЕЛ УМЕТНИК
кон концертот на камерниот оркестар на радио клуж, романија, диригент леонардо квадрини, солист оливие тенрија, „интерфест 98“

Периодика: Нова Македонија Датум: 09.10.1998

Автор: Стојче Тошевски Категорија: критика
ОДУШЕВУВАЊЕОД МАЈСТОРСТВОТО НА УМЕТНИКОТ
по концертот на благој ангеловски - труба пиколо и тодор светиев - електрични оргули на „охридско лето 97“

Периодика: Нова Македонија Датум: 13.08.1997

Автор: Евушка Трпкова Елезовиќ Категорија: критика
ТОНСКА СЛИКА
по настапот на благоја ангеловски на труба и тодор светиев на пијано на скопско лето

Периодика: Нова Македонија Датум: 18.07.1997

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
РЕТКО СРЕЌАВАНА ПРОГРАМА
за концертот на виолинското дуо лидија добревска и томислав димов

Периодика: Вечер Датум: 28.12.1994

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
СО ПРЕЦИЗНА СОРАБОТКА
за концертот на ансамблот „бахус“ во салонот 19.19 во скопје

Периодика: Вечер Датум: 08.12.1994

Автор: Марко Коловски Категорија: критика
ОПРАВДАНА ДОВЕРБА
КОН РЕЦИТАЛОТ НА МАРГАРЕТ РЕБЕР ФЛЕЈТА ОХРИДСКО ЛЕТО 94

Периодика: Нова Македонија Датум: 09.08.1994

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
КОРЕКТНО … СТЕРЕОТИПНО

Периодика: Вечер Датум: 18.10.1985

Автор: Ратка Димитрова Категорија: критика
БЛАГОРОДНО ДОСТОИНСТВО

Периодика: Нова Македонија Датум: 15.10.1983

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
НЕДОРЕЧЕНИ КАЖУВАЊА

Периодика: Вечер Датум: 14.10.1983

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ПОЗИТИВНИ РЕЗУЛТАТИ

Периодика: Вечер Датум: 10.06.1982

Автор: Јане Коџабашија Категорија: критика
ДВЕ ПРИВЛЕЧНИ МУЗИЧКИ СРЕДБИ
за рециталите на кларинетистот борис танасков и на виолинското дуо гаврислка - братоев

Периодика: Нова Македонија Датум: 14.03.1981

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
БЛАГОРОДНИ МУЗИЧКИ КАЖУВАЊА
за концертот на билјана гаврилска, божидар братоев на виолини и фред дошек на оргули

Периодика: Вечер Датум: 13.03.1981

Автор: Јане Коџабашија Категорија: критика
ПРИЈАТНИ МИГОВИ СО СКОПСКИТЕ УМЕТНИЦИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 05.08.1980