Автор: Сотир Голабовски Категорија: критика
УБАВ ПОЧЕТОК

Периодика: Нова Македонија Датум: 29.10.1974

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
АФИНИТЕТ КОН СОВРЕМЕНИОТ ИЗРАЗ

Периодика: Нова Македонија Датум: 30.07.1974

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
ИЗДИФЕРЕНЦИРАНА ФИЗИОНОМИЈА

Периодика: Нова Македонија Датум: 29.05.1974

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ПОТЕГ СО РЕЛАТИВНО УСПЕШНИ РЕЗУЛТАТИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 01.07.1973