Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
АКЦЕНТОТ НА ШУМАН

Периодика: Нова Македонија Датум: 16.03.1982

Автор: Милан Фирфов Категорија: критика
ДОСТОЈНО НА ЈУБИЛЕЈОТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 15.04.1980

Автор: Милан Фирфов Категорија: критика
ТРИ РАЗЛИЧНИ МУЗИЧКИ ВЕЧЕРИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 12.03.1980

Автор: Милан Фирфов Категорија: критика
ДОСЛЕДНО И ВДАХНОВЕНО

Периодика: Нова Македонија Датум: 12.01.1980

Автор: Јане Коџабашија Категорија: критика
ДВА КОНЦЕРТА И МНОГУ СОЛИСТИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 26.12.1979

Автор: Јане Коџабашија Категорија: критика
ПОТВРДЕНО РЕНОМЕ

Периодика: Нова Македонија Датум: 12.01.1979

Автор: Ц. Зојчевска Категорија: критика
ТРИ ПРАИЗВЕДБИ

Периодика: Вечер Датум: 20.10.1978

Автор: Јане Коџабашија Категорија: критика
АПЛАУЗИ ЗА ПРВИОТ РЕЦИТАЛ

Периодика: Нова Македонија Датум: 26.03.1978

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
КОНСТАНТНА ПРИСУТНОСТ

Периодика: Вечер Датум: 22.04.1977

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
СЕРИОЗЕН ИСПОЛНУВАЧКИ ПРИОД

Периодика: Вечер Датум: 08.10.1976

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
ДИРИГЕНТСКИ „НЕРВ“

Периодика: Нова Македонија Датум: 24.03.1976

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
ПОТРЕБА ЗА ОБЛАГОРОДУВАЊЕ

Периодика: Нова Македонија Датум: 06.04.1975

Автор: Сотир Голабовски Категорија: критика
УШТЕ ЕДНАШ ПОТВРДЕНА ВРЕДНОСТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 26.01.1975

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
КОНСТАНТЕН УМЕТНИЧКИ РАСТЕЖ

Периодика: Вечер Датум: 28.12.1974