Автор: Оливер Белопета Категорија: критика
ЧЕКОРЕЊЕ ПО ТАНГЕНТАТА

Периодика: Нова Македонија Датум: 23.12.1984