Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ПОТРЕБИ ЗА ПРЕИСПИТУВАЊЕ

Периодика: Вечер Датум: 14.08.1985

Автор: Кирил Македонски Категорија: критика
ЗУРЛИТЕ И ГАЈДИТЕ БИСЕР НА ПРОГРАМАТА

Периодика: Вечер Датум: 28.07.1966

Автор: Ѓоко Георгиев Категорија: критика
ВО ЗАТВОРЕН КРУГ

Периодика: Нова Македонија Датум: 03.03.1965

Автор: Владо Чучков Категорија: Осврт
ЗА ТВОРЕШТВОТО НА МАКЕДОНСКИТЕ КОМПОЗИТОРИ

Периодика: Разгледи Датум: 01.05.1962

Автор: Тодор Скаловски Категорија: хроника
15 ГОДИНИ МУЗИЧКА ДЕЈНОСТ BO НРМ

Периодика: Нова Македонија Датум: 13.03.1960

Автор: Бранко Каракаш Категорија: критика
ДЕСЕТТАТА СЕЗОНА НА СКОПСКАТА ОПЕРА

Периодика: Нова Македонија Датум: 05.08.1957