Автор: Бојан Ортаков Категорија: критика
НЕДОСЛЕДНОСТИ ВО ОРГАНИЗАЦИЈАТА
ДЕНОВИ НА МАКЕДОНСКАТА МУЗИКА

Периодика: Нова Македонија Датум: 03.11.1987

Автор: О.Б. Категорија: критика
ПРИЈАТНО ИЗНЕНАДУВАЊЕ

Периодика: Нова Македонија Датум: 19.01.1986

Автор: Костадин Костадиновски Категорија: критика
ВЕДАР И АТРАКТИВЕН РЕПЕРТОАР

Периодика: Нова Македонија Датум: 20.01.1983

Автор: Костадин Костадиновски Категорија: критика
ПРОБИВ НА СКОПСКИОТ БИГ-БЕНД

Периодика: Нова Македонија Датум: 24.01.1982

Автор: Јане Коџабашија Категорија: критика
ЖЕЛБА ЗА ПОЧЕСТИ СРЕДБИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 20.01.1978