Автор: Тина Иванова Категорија: критика
ЏЕЗ, МАКЕДОНСКИ НАРОДНИ ОРА И КЛАСИЧНА МУЗИКА СО ВИРТУОЗОТ НА КЛАРИНЕТ
Нов компакт диск на Тале Огненовски

Периодика: Утрински весник Датум: 08.02.2002

Автор: Ѓ. Механџиски Категорија: интервју
ЦЕЛ ЖИВОТ ПОСВЕТЕН НА МУЗИКАТА: ТАЛЕ ОГНЕНОВСКИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 11.02.1965