Автор: Теодора Хаџи Шуме Категорија: критика
БРИЛИЈАНТЕН ЗАВРШЕТОК НА ГОЛЕМАТА МАНИФЕСТАЦИЈА
ПО ЗАВРШУВАЊЕТО НА "ОХРИДСКО ЛЕТО"

Периодика: Утрински весник Датум: 10.09.2003

Автор: Костадин Костадиновски Категорија: критика
СОВРШЕНСТВО ВО ХОРСКОТО МУЗИЦИРАЊЕ
кон концертот на младинскиот женски хор мри МКЦ

Периодика: Нова Македонија Датум: 07.10.1999

Автор: Ратка Димитрова Категорија: критика
СТАБИЛНА ИНТОНАЦИЈА

Периодика: Нова Македонија Датум: 30.07.1983

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
МЕЃУ БОЈАТА И НЕИЗЕДНАЧЕНОСТА

Периодика: Нова Македонија Датум: 20.08.1982

Автор: Јане Коџабашија Категорија: критика
ДВА КОНЦЕРТА НА ВИСОКО НИВО

Периодика: Нова Македонија Датум: 22.07.1980

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
ДВА ДЕЛА НА КОНЦЕРТОТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 28.03.1976

Автор: Владо Чучков Категорија: Осврт
ЗА ТВОРЕШТВОТО НА МАКЕДОНСКИТЕ КОМПОЗИТОРИ

Периодика: Разгледи Датум: 01.05.1962