Автор: Тина Иванова Категорија: критика
ПРВО АВТОРСКО ИЗДАНИЕ ОД ВАКОВ ВИД КАЈ НАС
Компакт - диск црковни напеви од зборникот "Пасхалија" на Јоан Хармосин Охридски

Периодика: Утрински весник Датум: 13.03.2002