Автор: Владо Чучков Категорија: критика
УСПЕШНИ ДЕБИТАНТИ
за концертот на студентите од скопскиот факултет за музички уметности со македонската филхармонија

Периодика: Вечер Датум: 20.06.1991

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
СКРОМНИ РЕЗУЛТАТИ
ЗА ДВАТА ПОСЛЕДНИ КОНЦЕРТИ НА МАКЕДОНСКАТА ФИЛХАРМОНИЈА

Периодика: Вечер Датум: 27.01.1988

Автор: Ратка Димитрова Категорија: критика
УБАВ ПОТЕГ – СО „ВАРИЈАЦИИ“

Периодика: Нова Македонија Датум: 16.05.1985

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
НЕПОТПОЛНИ РЕШЕНИЈА

Периодика: Вечер Датум: 14.05.1985

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ПЕЈАЧКА СРЕДБА ПРЕД ЗАЛЕЗ?

Периодика: Вечер Датум: 14.05.1980

Автор: Милан Фирфов Категорија: критика
РАСПЕАНА МЛАДОСТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 03.06.1979

Автор: Сотир Голабовски Категорија: критика
МЛАДОСТ И НОВИНИ НА КОНЦЕРТНИТЕ ПОДИУМИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 27.05.1977

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
ПРИЈАТНО ДОЖИВУВАЊЕ

Периодика: Нова Македонија Датум: 16.05.1975

Автор: Јелица Тодорчевска Категорија: критика
УБАВО МУЗИЧКО МАТИНЕ

Периодика: Нова Македонија Датум: 18.07.1974

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ПОТРЕБИ ЗА СОЗРЕВАЊА И ОБЛАГОРОДУВАЊА

Периодика: Нова Македонија Датум: 11.03.1973