Автор: Димче Николески Категорија: критика
СТАНДАРДНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА
КОН ИЗВЕДБАТА НА ТРУБАДУР ОД ЏУЗЕПЕ ВЕРДИ ВО РАМКИТЕ НА МАЈКСКИТЕ ОПЕРСКИ ВЕЧЕРИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 28.05.1993