Автор: Владо Чучков Категорија: критика
АНСАМБЛ КОЈ ВЕТУВА

Периодика: Нова Македонија Датум: 29.01.1971

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ОБЛАГОРОДЕНА МУЗИЧКА СОДРЖИНА БЛАГОДАРНОСТ НА ПУБЛИКАТА

Периодика: Нова Македонија Датум: 25.07.1963

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ИНТЕРЕСНА МУЗИЧКА НЕДЕЛА

Периодика: Нова Македонија Датум: 10.03.1963

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ОСМИОТ КАМЕРЕН КОНЦЕРТ НА ФИЛХАРМОНИЈАТА НА НРМ

Периодика: Нова Македонија Датум: 24.06.1961