Автор: Бојан Ортаков Категорија: критика
ГРОМОГЛАСЕН НАСТАП

Периодика: Нова Македонија Датум: 11.12.1987

Автор: Ратка Димитрова Категорија: критика
„ПЕСНАТА“ НА ВИОЛОНЧЕЛОТО

Периодика: Нова Македонија Датум: 22.07.1983

Автор: Јелица Тодорчевска Категорија: критика
ИСПОЛНЕТИ ОЧЕКУВАЊА

Периодика: Нова Македонија Датум: 04.08.1974