Автор: Тина Иванова Категорија: критика
КРИЗНА МАКЕДОНСКА МУЗИЧКА ГОДИНА
„’Струшка музичка есен‘ имаше потреба да и' се посвети на македонската музика“

Периодика: Утрински весник Датум: 15.09.2009

Автор: Тина Иванова Категорија: критика
РЕФЕРАТИ ЗА МАКЕДОНСКОТО МУЗИЧКО МИНАТО И СЕГАШНОСТ
почнува 31 издание на 'Струшка музичка есен"

Периодика: Утрински весник Датум: 23.09.2005

Автор: Драган Серафимовски Категорија: критика
ДОБРА ПРОГРАМА, НО МАЛКУ ПУБЛИКА
струшка музичка есен

Периодика: Дневник Датум: 27.09.2004

Автор: Ангелина Димоска Категорија: критика
НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКИ ТРИБИНИ И КОНЦЕРТ
„СТРУШКА МУЗИЧКА ЕСЕН“

Периодика: Време Датум: 18.09.2004

Автор: Тина Иванова Категорија: критика
ДОЛГИ И ПОУЧНИ ДИСКУСИИ ЗА МУЗИЧКОТО МИНАТО И СЕГАШНОСТ
29. издание на "Струшка музичка есен"

Периодика: Утрински весник Датум: 23.09.2003

Автор: Тина Иванова Категорија: критика
ПРОМОВИРАН ЗБОРНИКОТ ПОСВЕТЕН НА ВЛАДИМИР МОШИН
Во рамките на СМЕ промовиран Зборникот посветен на академик Владимир Мошин (1894-1987),

Периодика: Утрински весник Датум: 23.09.2003

Автор: Тина Иванова Категорија: критика
ТЕМНИТЕ ВОКАЛИ НА СТРУШКА МУЗИЧКА ЕСЕН
СКАНДАЛИ

Периодика: Утрински весник Датум: 29.09.2000

Автор: Тина Иванова Категорија: интервју
ВРВНИ АНСАМБЛИ И МУЗИКОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА
СОТИР ГОЛАБОВСКИ ДИРЕКТОР НА СТРУШКА МУЗИЧКА ЕСЕН

Периодика: Утрински весник Датум: 21.09.2000

Автор: Наум Бајо Категорија: критика
ВКЛУЧУВАЊЕ ВО КАТАЛОГОТ НА УНЕСКО
ВО ПРЕСРЕТ НА ГОДИНАШНАВА СТРУШКА МУЗИЧКА ЕСЕН. РАЗГОВОР СО Д-Р СОТИР ГОЛАБОВСКИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 13.08.1988

Автор: / Категорија: критика
НИЗ ТАЈНИТЕ НА МУЗИЧКОТО МИНАТО

Периодика: Нова Македонија Датум: 13.10.1987

Автор: Елка Порента Категорија: критика
ПОДЕЛЕНА ЕСЕН – ПОЛОВИЧНИ РЕЗУЛТАТИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 26.10.1985

Автор: О. Спиркоска Категорија: Осврт
ПРОГРАМА СО ПУКНАТИНИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 04.11.1980

Автор: О. Спиркоска Категорија: интервју
МУЗИЧКИ ОТКРИТИЈА – Разговор со музикологот Здравко Блажековиќ и пијанистката Иванка Кордиќ

Периодика: Нова Македонија Датум: 26.10.1980

Автор: Јане Коџабашија Категорија: Осврт
СЕ ПОАМБИЦИОЗНА И ПОПЛОДОНОСНА

Периодика: Нова Македонија Датум: 10.11.1979