Автор: Тина Иванова Категорија: критика
ТЕМНИТЕ ВОКАЛИ НА СТРУШКА МУЗИЧКА ЕСЕН
СКАНДАЛИ

Периодика: Утрински весник Датум: 29.09.2000

Автор: Тина Иванова Категорија: интервју
ВРВНИ АНСАМБЛИ И МУЗИКОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА
СОТИР ГОЛАБОВСКИ ДИРЕКТОР НА СТРУШКА МУЗИЧКА ЕСЕН

Периодика: Утрински весник Датум: 21.09.2000

Автор: Наум Бајо Категорија: критика
ВКЛУЧУВАЊЕ ВО КАТАЛОГОТ НА УНЕСКО
ВО ПРЕСРЕТ НА ГОДИНАШНАВА СТРУШКА МУЗИЧКА ЕСЕН. РАЗГОВОР СО Д-Р СОТИР ГОЛАБОВСКИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 13.08.1988

Автор: / Категорија: критика
НИЗ ТАЈНИТЕ НА МУЗИЧКОТО МИНАТО

Периодика: Нова Македонија Датум: 13.10.1987

Автор: Елка Порента Категорија: критика
ПОДЕЛЕНА ЕСЕН – ПОЛОВИЧНИ РЕЗУЛТАТИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 26.10.1985

Автор: О. Спиркоска Категорија: Осврт
ПРОГРАМА СО ПУКНАТИНИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 04.11.1980

Автор: О. Спиркоска Категорија: интервју
МУЗИЧКИ ОТКРИТИЈА – Разговор со музикологот Здравко Блажековиќ и пијанистката Иванка Кордиќ

Периодика: Нова Македонија Датум: 26.10.1980

Автор: Јане Коџабашија Категорија: Осврт
СЕ ПОАМБИЦИОЗНА И ПОПЛОДОНОСНА

Периодика: Нова Македонија Датум: 10.11.1979

Автор: Ц. Зојчевска Категорија: критика
ТРИ ПРАИЗВЕДБИ

Периодика: Вечер Датум: 20.10.1978

Автор: Миле Маневски Категорија: Осврт
ДИЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 06.11.1977