Автор: Тина Иванова Категорија: критика
ЛИНИЈА МЕЃУ ЕМОЦИОНАЛНОТО И ДУХОВНОТО
ДЕНОВИ НА МАКЕДОНСКАТА МУЗИКА

Периодика: Утрински весник Датум: 03.04.2000

Автор: Тина Иванова Категорија: критика
БОГАТА И РАЗНОВИДНА ПРОГРАМА
ЗАПОЧНА 23-ТО ИЗДАНИЕ НА ДММ

Периодика: Утрински весник Датум: 29.03.2000

Автор: Костадин Костадиновски Категорија: критика
ВЉУБЕНИК ВО СОВРЕМЕНИОТ МУЗИЧКИ ИЗРАЗ
кон рециталот на ганка самоилова цветановска, „охридско лето 99“

Периодика: Нова Македонија Датум: 04.08.1999

Автор: Стојан Стојков Категорија: критика
ГЛУК ВО ФАНТАЗИЈАТА НА ДВА ПРЕКРАСНИ АНСАМБЛА
музика

Периодика: Дневник Датум: 12.09.1998

Автор: Драго Јаневски Категорија: критика
ДВИЖЕЧКА СИЛА
концерт по повод 50-годишниот јубилеј на сојузот на музичките уметници на македонија

Периодика: Нова Македонија Датум: 16.10.1997

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ИНТЕРЕСНИ КОМПОЗИТОРСКИ РЕШЕНИЈА
за праизведбата на вокалните циклуси на с. стојков и д. бужаровски

Периодика: Вечер Датум: 07.04.1995

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ДВЕ ПРОГРАМСКИ ОРИЕНТАЦИИ
за творечкиот портрет на стојан стојков и концертот на камерниот оркестар на мрт

Периодика: Вечер Датум: 06.04.1994

Автор: В. Димитровска Категорија: критика
ФОЛКЛОРОТ НЕИСЦРПНА ИНСПИРАЦИЈА
наши средби: стојан стојков

Периодика: Нова Македонија Датум: 31.03.1994

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ИЗРАЗЕНА ХОРСКА КУЛТУРА
за концертите на камерниот хор „глорија“ од украина, диригент ј. гнатовски

Периодика: Вечер Датум: 25.03.1994

Автор: Викторија Коларовска-Гмирја Категорија: критика
ВПЕЧАТЛИВ ГЕСТ
КОН НАСТАПОТ НА ХОР ГЛОРИЈА ОД ЛАВОВ-УКРАНИНА

Периодика: Нова Македонија Датум: 25.03.1994