Автор: Бојан Ортаков Категорија: критика
СТРАСТ НА ИНТЕРПРЕТАЦИЈАТА
КОН ИЗВЕДБАТА НА ОПЕРАТА ЦАР САМУИЛ И КОНЦЕРТОТ НА МАКЕДОНСКАТА ФИЛХАРМОНИЈА

Периодика: Нова Македонија Датум: 28.05.1991

Автор: Бојан Ортаков Категорија: критика
ПЕАЧКА И СЦЕНСКА СУГЕСТИВНОСТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 03.10.1987

Автор: С.Пановска Категорија: критика
БЛЕДА НОРМА

Периодика: Нова Македонија Датум: 29.05.1986

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
КРАЈОТ ДЕЛОТО НЕ ГО УКРАСИ

Периодика: Вечер Датум: 05.06.1985

Автор: Веселинка Бабамова Категорија: критика
УСПЕШНА КРЕАЦИЈА

Периодика: Нова Македонија Датум: 30.05.1984

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
АНГАЖИРАНА ПРЕТСТАВА

Периодика: Вечер Датум: 29.05.1984

Автор: Милан Фирфов Категорија: критика
РЕВИТАЛИЗИРАНА ДЕЈНОСТ – Хорскиот аматеризам

Периодика: Нова Македонија Датум: 25.06.1983

Автор: Јане Коџабашија Категорија: критика
СПЕКТАКЛОТ НЕ ИЗОСТАНА

Периодика: Нова Македонија Датум: 04.06.1983

Автор: Јане Коџабашија Категорија: критика
МЕЃУ ЛИРСКОТО И ДРАМСКОТО

Периодика: Нова Македонија Датум: 27.05.1983

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ДВА РАЗЛИЧНИ ВАЛЕРИ

Периодика: Вечер Датум: 27.05.1983

Автор: Милан Фирфов Категорија: критика
БЕЗ ПОГОЛЕМИ ВОЗБУДУВАЊА

Периодика: Нова Македонија Датум: 19.05.1981

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
МЛАКА ИСПОЛНУВАЧКА АТМОСФЕРА

Периодика: Вечер Датум: 27.05.1978

Автор: Јане Коџабашија Категорија: критика
ПО АНЕМИЧНИОТ ПОЧЕТОК-РАЗВЕДРУВАЊЕ

Периодика: Нова Македонија Датум: 22.05.1977

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
НОВИ ЗВУЧНИ ПРОСТОРИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 01.06.1975