Автор: Тодор Скаловски Категорија: критика
ПО ПОВОД ГОДИШНИОТ АКТ НА ДРЖАВНАТА МУЗИЧКА ШКОЛА ВО СКОПЈЕ

Периодика: Нова Македонија Датум: 30.06.1946