Автор: Бојан Ортаков Категорија: критика
НА ВИСТИНСКИ НАЧИН

Периодика: Нова Македонија Датум: 17.10.1987

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
ДОЛОВЕНИ СОДРЖИНИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 29.12.1975

Автор: Јелица Тодорчевска Категорија: критика
ДОСЛЕДЕН НА ЛИСТОВОТО КРЕДО

Периодика: Нова Македонија Датум: 29.07.1975

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
РАБОТНО-СТУДИСКА АТМОСФЕРА

Периодика: Нова Македонија Датум: 24.05.1961

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ИЗРАЗИТ ПИЈАНИСТИЧКИ ТАЛЕНТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 05.05.1961