Автор: Бојан Ортаков Категорија: критика
МУЗИКА И ЗАЕДНИШТВО

Периодика: Нова Македонија Датум: 03.12.1987

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
РАЗЛИЧНИ ОСТВАРУВАЊА

Периодика: Нова Македонија Датум: 15.01.1976

Автор: Сотир Голабовски Категорија: критика
НЕИЗЕДНАЧЕНОСТ ВО ИЗВЕДБАТА

Периодика: Нова Македонија Датум: 19.10.1974

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
РАБОТНО-СТУДИСКА АТМОСФЕРА

Периодика: Нова Македонија Датум: 24.05.1961