Автор: Ѓоко Георгиев Категорија: критика
ГОСТИТЕ ОД НОВИ САД

Периодика: Нова Македонија Датум: 18.03.1965

Автор: Ѓоко Георгиев Категорија: критика
ПОЗДРАВУВАМЕ ЕДЕН НАСТАП

Периодика: Нова Македонија Датум: 08.06.1963