Автор: Снежана Чадиковска Категорија: критика
ОДЛИЧНИ АНСАМБЛИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 26.07.1989

Автор: Б.Ортаков Категорија: критика
УБЕДЛИВО И КВАЛИТЕТНО
КОН КОНЦЕРТИТЕ НА МЛАДИНСКИОТ МЕШАН ХОР ЈОСИФ МАРИНКОВИЌ ОД ЗРЕЊАНИН, НА МАЃУНАРОДНАТА МАЈСТОРСКА ШКОЛА ЗА ПИЈАНО И НА ВИОЛИНИСТОТ ЗОРАН ДИМИТРОВСКИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 05.08.1988

Автор: Сотир Голабовски Категорија: критика
ЗАБЕЛЕЖИТЕЛЕН КОНЦЕРТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 12.08.1975

Автор: Јелица Тодорчевска Категорија: критика
НЕИЗНЕВЕРЕНИ ОЧЕКУВАЊА

Периодика: Нова Македонија Датум: 07.12.1974

Автор: Драгослав Ортаков Категорија: Осврт
ВЕЛИЧЕСТВЕНА СМОТРА НА ХОРСКИОТ АМАТЕРИЗАМ

Периодика: Нова Македонија Датум: 24.06.1973

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
РЕДОК ХОРСКИ СОСТАВ. COLLEGIUM MUSICUM – АКАДЕМСКИ ХОР ОД БЕЛГРАД

Периодика: Нова Македонија Датум: 24.02.1973

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ПРИЈАТНО ИЗНЕНАДУВАЊЕ

Периодика: Нова Македонија Датум: 15.07.1971

Автор: Љубомир Бранѓолица Категорија: критика
КОНЦЕРТ НА ХОРОТ НА РТВ СКОПЈЕ

Периодика: Вечер Датум: 26.06.1968

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ВИСОКО ИСПОЛНУВАЧКО НИВО

Периодика: Нова Македонија Датум: 24.07.1963

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
РЕТКО ЗАДОВОЛСТВО

Периодика: Нова Македонија Датум: 18.07.1963