Автор: Тина Иванова Категорија: критика
ДОЛГИ И ПОУЧНИ ДИСКУСИИ ЗА МУЗИЧКОТО МИНАТО И СЕГАШНОСТ
29. издание на "Струшка музичка есен"

Периодика: Утрински весник Датум: 23.09.2003

Автор: Драго Јаневски Категорија: критика
СВЕЧЕНО ЗА ЈУБИЛЕЈОТ
гала концерт по повод 50 години од сојузот на музички уметници на македонија

Периодика: Нова Македонија Датум: 09.10.1997

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ИНТЕРЕСНИ СОЗВУЧЈА НЕСЕКОЈДНЕВЕН СОСТАВ
за концертот на квартетот „туше“ од франција

Периодика: Вечер Датум: 21.03.1996

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
МОСТ НА ПРИЈАТЕЛСТВО
за концертот во салонот 19.19 со дела од композитори од украина

Периодика: Вечер Датум: 06.11.1991

Автор: Бојан Ортаков Категорија: критика
УБЕДЛИВИ ПОНУДИ
ОХРИДСКО ЛЕТО

Периодика: Нова Македонија Датум: 20.08.1988

Автор: Б.Јовановска Категорија: критика
НАЈТЕШКО Е ДА СЕ СВИРИ ДОМА

Периодика: Нова Македонија Датум: 18.02.1988

Автор: Бојан Ортаков Категорија: критика
АНГАЖИРАНА ПОЗИЦИЈА
ДЕНОВИ НА МАКЕДОНСКА МУЗИКА

Периодика: Нова Македонија Датум: 31.10.1987

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ТРИ РАЗЛИЧНИ ВРЕДНОСТИ

Периодика: Вечер Датум: 21.11.1985

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ПРИЧИНИ ЗА ОПТИМИЗАМ

Периодика: Вечер Датум: 17.01.1985

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ДОБРА МУЗИКА ДОБРА РЕАЛИЗАЦИЈА

Периодика: Вечер Датум: 28.09.1984

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
СОЛИДНИ ПРЕТСТАВУВАЊА

Периодика: Нова Македонија Датум: 11.08.1982

Автор: Јане Коџабашија Категорија: критика
НЕОБИЧНА ЕНЕРГИЈА

Периодика: Нова Македонија Датум: 21.06.1981

Автор: Милан Фирфов Категорија: критика
ДВА РЕЦИТАЛА СО ДОМАШНИ УМЕТНИЦИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 10.08.1980

Автор: Јане Коџабашија Категорија: критика
СОДРЖАЈНА КОНЦЕРТНА СЕДМИЦА

Периодика: Нова Македонија Датум: 30.03.1980