Автор: Милан Фирфов Категорија: критика
МУЗЕЈСКИ РАРИТЕТИ И ВИОЛОНЧЕЛИСТИЧКИ СТРАСТИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 13.08.1980

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
РАЗЛИЧНИ ИЗВЕДУВАЧКИ ДОСТИГАЊА

Периодика: Нова Македонија Датум: 20.08.1977

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ИНТЕРЕСНО НО – СЕПАК ЗДОДЕВНО

Периодика: Нова Македонија Датум: 21.08.1973