Автор: Блаже Ристевски Категорија: критика
„СРЕШТА“ ПРВА МАКЕДОНСКА ОПЕРЕТА

Периодика: Нова Македонија Датум: 16.05.1965