Автор: Ратка Димитрова Категорија: критика
СТАБИЛНА ИНТОНАЦИЈА

Периодика: Нова Македонија Датум: 30.07.1983

Автор: Милан Фирфов Категорија: критика
ВОНРЕДНА ВОКАЛНА РАМНОТЕЖА

Периодика: Нова Македонија Датум: 12.08.1980

Автор: Јане Коџабашија Категорија: критика
КОНЦЕРТИ-ФЕСТИВАЛСКИ БИСЕРИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 06.08.1980

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
КОНСТАНТЕН УМЕТНИЧКИ РАСТЕЖ

Периодика: Вечер Датум: 28.12.1974

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
АФИНИТЕТ КОН СОВРЕМЕНИОТ ИЗРАЗ

Периодика: Нова Македонија Датум: 30.07.1974

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
РИСТО АВРАМОВСКИ: „ПСИХОФОНИЈА“.

Периодика: Нова Македонија Датум: 01.03.1972