Автор: О. Спиркоска Категорија: Осврт
ПРОГРАМА СО ПУКНАТИНИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 04.11.1980

Автор: О. Спиркоска Категорија: интервју
МУЗИЧКИ ОТКРИТИЈА – Разговор со музикологот Здравко Блажековиќ и пијанистката Иванка Кордиќ

Периодика: Нова Македонија Датум: 26.10.1980

Автор: О. Спиркоска Категорија: интервју
РЕВОЛУЦИЈАТА КАКО НЕПРЕСУШНА ИНСПИРАЦИЈА

Периодика: Нова Македонија Датум: 04.07.1980

Автор: О. Спиркоска Категорија: Осврт
УСПЕШНИ РАКУВАЊА

Периодика: Нова Македонија Датум: 14.06.1980

Автор: О. Спиркоска Категорија: Осврт
ВЕЛИКАН НА МАКЕДОНСКАТА МУЗИЧКО ТВОРЕШТВО

Периодика: Нова Македонија Датум: 10.06.1980