Автор: Сотир Голабовски Категорија: критика
УБЕДИТЕЛНА ИСПОЛНИТЕЛСКА КОНЦЕПЦИЈА

Периодика: Нова Македонија Датум: 16.05.1976

Автор: Сотир Голабовски Категорија: критика
ЗАНИМЛИВО И ПРИВЛЕЧНО

Периодика: Нова Македонија Датум: 05.05.1976

Автор: В. Цветаноски Категорија: интервју
СМОТРА НА ДОСТИГНУВАЊАТА НА МАКЕДОНСКАТА МУЗИКА

Периодика: Нова Македонија Датум: 04.05.1976

Автор: Сотир Голабовски Категорија: критика
НОВО БУДЕЊЕ НА НАШИОТ ПЕАЧКИ ГЕНИЈ

Периодика: Нова Македонија Датум: 10.04.1976

Автор: Сотир Голабовски Категорија: критика
ШИРОК ДИЈАПАЗОН НА МОЖНОСТИ И ИНТЕРЕСИРАЊА

Периодика: Нова Македонија Датум: 14.03.1976

Автор: М. Маневски Категорија: интервју
УМЕТНИКОТ МОРА ДА ГО ДАВА МАКСИМУМОТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 12.03.1976

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
КОНТИНУИРАН ИНТЕРПРЕТАТИВЕН ТРЕТМАН

Периодика: Нова Македонија Датум: 03.03.1976

Автор: Сотир Голабовски Категорија: критика
НАДАРЕНО МУЗИЦИРАЊЕ

Периодика: Нова Македонија Датум: 28.02.1976

Автор: Сотир Голабовски Категорија: критика
ЗГОЛЕМЕНО ИНТЕРЕСИРАЊЕ ЗА ОБНОВЕНАТА „ТОСКА

Периодика: Нова Македонија Датум: 01.02.1976

Автор: Сотир Голабовски Категорија: критика
ГРИЖЛИВО ПОДГОТВЕНА ПРОГРАМА

Периодика: Нова Македонија Датум: 30.12.1975

Автор: Сотир Голабовски Категорија: критика
СОВРЕМЕНО ТОЛКУВАЊЕ НА ТОНСКАТА МАТЕРИЈА

Периодика: Нова Македонија Датум: 28.12.1975

Автор: Сотир Голабовски Категорија: критика
АКЦИЈА ШТО ТРЕБА ДА ДОБИЕ ПОШИРОКА ПОДДРШКА

Периодика: Нова Македонија Датум: 19.12.1975

Автор: Сотир Голабовски Категорија: критика
ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 02.12.1975

Автор: M.M. Категорија: Осврт
НАШАТА МУЗИКА – ОДРАЗ НА СЕНЗИБИЛИТЕТОТ И МИСЛОВНОСТА НА СОВРЕМЕНИОТ МАКЕДОНСКИ ЧОВЕК

Периодика: Нова Македонија Датум: 16.11.1975