Автор: Сотир Голабовски Категорија: критика
УБАВА БАРОКНА ВЕЧЕР

Периодика: Нова Македонија Датум: 30.01.1977

Автор: Сотир Голабовски Категорија: критика
ОСВЕЖУВАЊЕ

Периодика: Нова Македонија Датум: 23.01.1977

Автор: Сотир Голабовски Категорија: критика
СПРОТИВЕН ЕФЕКТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 16.01.1977

Автор: Сотир Голабовски Категорија: критика
УМЕТНИЧКИ РЕЗУЛТАТИ УСЛОВЕНИ ОД ВОНУМЕТНИЧКИ ЕЛЕМЕНТИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 30.12.1976

Автор: Сотир Голабовски Категорија: критика
УБАВА ФОРМА ЗА ПОШИРОКА СОРАБОТКА

Периодика: Нова Македонија Датум: 26.12.1976

Автор: Сотир Голабовски Категорија: Осврт
КАДЕ ОДИ МАКЕДОНСКАТА МУЗИЧКА ПРОДУКЦИЈА

Периодика: Нова Македонија Датум: 05.12.1976

Автор: М.М. Категорија: критика
НОВИ ДОСТИГАЊА И ОБВРСКИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 28.10.1976

Автор: М. Маневски Категорија: критика
ВИСТИНСКО СТИМУЛИРАЊЕ НА МУЗИКОЛОШКОТО ТВОРЕШТВО

Периодика: Нова Македонија Датум: 22.10.1976

Автор: М. Маневски Категорија: критика
СМОТРА НА НАШИТЕ МУЗИЧКИ ДОСТИГАЊА

Периодика: Нова Македонија Датум: 21.10.1976

Автор: Јелица Порента Категорија: критика
ВТОРА СТРУШКА МУЗИЧКА ЕСЕН

Периодика: Нова Македонија Датум: 15.10.1976

Автор: Сотир Голабовски Категорија: Осврт
МУЗИКА И РЕВОЛУЦИЈА

Периодика: Нова Македонија Датум: 19.09.1976

Автор: Сотир Голабовски Категорија: Осврт
ТВОРЕЧКИОТ ПАТ НА НИКОЛОВСКИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 26.05.1976

Автор: Сотир Голабовски Категорија: критика
УБАВИ ГЛАСОВНИ МОЖНОСТИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 20.05.1976

Автор: Сотир Голабовски Категорија: критика
ГРИЖА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТЕН ЗВУК

Периодика: Нова Македонија Датум: 19.05.1976