Автор: Милан Фирфов Категорија: критика
МАКЕДОНСКОТО КАМЕРНО-СОЛИСТИЧКО ТВОРЕШТВО

Периодика: Нова Македонија Датум: 24.01.1978

Автор: Сотир Голабовски Категорија: критика
УШТЕ ЕДЕН УСПЕШЕН КОНЦЕРТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 17.01.1978

Автор: Сотир Голабовски Категорија: Осврт
КАДЕ СМЕ ВО ИНТЕРНАЦИОНАЛНАТА МУЗИЧКА РАЗМЕНА

Периодика: Нова Македонија Датум: 08.01.1978

Автор: Сотир Голабовски Категорија: критика
УШТЕ ЕДНА УБАВА ВЕЧЕР

Периодика: Нова Македонија Датум: 20.12.1977

Автор: Сотир Голабовски Категорија: критика
ПАЃАЊЕ ИЛИ ЗБОГАТУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА?

Периодика: Нова Македонија Датум: 04.08.1977

Автор: Сотир Голабовски Категорија: интервју
ЗБОГАТЕН ФОНДОТ НА МУЗИЧКАТА ЛИТЕРАТУРА ЗА ВИОЛОНЧЕЛО

Периодика: Нова Македонија Датум: 29.07.1977

Автор: Сотир Голабовски Категорија: критика
УМЕТНИЧКИ РАСТЕЖ

Периодика: Нова Македонија Датум: 27.07.1977

Автор: Сотир Голабовски Категорија: критика
РАЗНОВИДНО И НА НИВО

Периодика: Нова Македонија Датум: 22.07.1977

Автор: Сотир Голабовски Категорија: критика
АПЛАУЗИ ЗА СИМФОНИСКИОТ ОРКЕСТАР НА ДОМОТ НА ЈНА ОД БЕЛГРАД И ТОМШИЧ

Периодика: Нова Македонија Датум: 20.07.1977

Автор: Сотир Голабовски Категорија: критика
МЛАДОСТ И НОВИНИ НА КОНЦЕРТНИТЕ ПОДИУМИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 27.05.1977

Автор: Сотир Голабовски Категорија: Осврт
КАДЕ ОДИ СОВРЕМЕНАТА МУЗИКА

Периодика: Нова Македонија Датум: 22.05.1977

Автор: Сотир Голабовски Категорија: критика
КВАЛИТЕТНА ПРОГРАМА-НЕСООДВЕТНА ПУБЛИКА И ПОСЕТА

Периодика: Нова Македонија Датум: 29.04.1977

Автор: Сотир Голабовски Категорија: критика
ХАРМОНИЧНА СИНТЕЗА МЕЃУ КУЛТУРАТА И ИНСТИКТОТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 06.03.1977

Автор: Сотир Голабовски Категорија: критика
СОВРЕМЕНА ЕМОЦИОНАЛНОСТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 13.02.1977