Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ДОБРА МУЗИКА ДОБРА РЕАЛИЗАЦИЈА

Периодика: Вечер Датум: 28.09.1984

Автор: Сотир Голабовски Категорија: критика
КРЕАТИВЕН МУЗИЧКИ ГОВОР

Периодика: Нова Македонија Датум: 29.12.1983

Автор: Ратка Димитрова Категорија: критика
СТАБИЛНА ИНТОНАЦИЈА

Периодика: Нова Македонија Датум: 30.07.1983

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
СПРОТИВНИ РЕЗУЛТАТИ

Периодика: Вечер Датум: 19.11.1981

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
ДА НЕ БЕА ДЕШПАЉОВЦИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 17.11.1981

Автор: О. Спиркоска Категорија: Осврт
ВЕЛИКАН НА МАКЕДОНСКАТА МУЗИЧКО ТВОРЕШТВО

Периодика: Нова Македонија Датум: 10.06.1980

Автор: Милан Фирфов Категорија: критика
ВРЕДНИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 18.05.1980

Автор: Милан Фирфов Категорија: критика
ДОСЛЕДНО И ВДАХНОВЕНО

Периодика: Нова Македонија Датум: 12.01.1980

Автор: Сотир Голабовски Категорија: критика
ПРИВЛЕЧНА И КВАЛИТЕТНА ПРОГРАМА

Периодика: Нова Македонија Датум: 02.06.1978

Автор: Сотир Голабовски Категорија: критика
АПОТЕЗА НА ИГРАТА

Периодика: Нова Македонија Датум: 29.04.1978

Автор: Сотир Голабовски Категорија: критика
УМЕТНОСТА НА ДУБРАВКА ТОМШИЧ

Периодика: Нова Македонија Датум: 16.04.1978

Автор: Сотир Голабовски Категорија: критика
ОРКЕСТАРОТ НЕСООДВЕТЕН НА ДОСТИГНАТОТО РЕНОМЕ

Периодика: Нова Македонија Датум: 26.03.1978

Автор: Сотир Голабовски Категорија: критика
УБАВО ДОЛОВЕН ПРОКОФЈЕВ

Периодика: Нова Македонија Датум: 17.03.1978

Автор: Сотир Голабовски Категорија: критика
ПРОДОЛЖУВА УСПЕШНАТА СЕРИЈА

Периодика: Нова Македонија Датум: 31.01.1978