Автор: Маргарита Китан Ивановска Категорија: критика
ИСТРАЖУВАЊЕТО Е МАКОТРПНА РАБОТА КОЈА НОСИ МНОГУ РАДОСТИ
Разговор со Сотир Голабовски,

Периодика: Утрински весник Датум: 29.09.2004

Автор: Тина Иванова Категорија: критика
ДОБЛИЖУВАЊЕ НА НАРОДОТ ДО НЕБЕСНАТА МУДРОСТ НА ЖИВОТОТ
Професор Симеон Кузманов ги преведе Осмогласникот и Литургијата на европски ноти

Периодика: Утрински весник Датум: 13.05.2003

Автор: Тина Иванова Категорија: интервју
ВРВНИ АНСАМБЛИ И МУЗИКОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА
СОТИР ГОЛАБОВСКИ ДИРЕКТОР НА СТРУШКА МУЗИЧКА ЕСЕН

Периодика: Утрински весник Датум: 21.09.2000

Автор: Тина Иванова Категорија: интервју
МАКЕДОНСКО ДУХОВНО ВОСКРЕСЕНИЕ
СОТИР ГОЛАБОВСКИ МАКЕДОНСКО ТРАДИЦИОНАЛНО ЦРКОВНО ПЕЕЊЕ

Периодика: Утрински весник Датум: 19.06.2000

Автор: Евгениј Трифков Категорија: критика
ПОТРАГА ПО МОДЕРЕН ИЗРАЗ
кон деновите на македонската музика 98

Периодика: Нова Македонија Датум: 08.04.1998

Автор: Драго Јаневски Категорија: критика
ДВИЖЕЧКА СИЛА
концерт по повод 50-годишниот јубилеј на сојузот на музичките уметници на македонија

Периодика: Нова Македонија Датум: 16.10.1997

Автор: Наум Бајо Категорија: критика
СПЕЦИФИЧЕН КУЛТУРЕН ПРОДУКТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 17.08.1993

Автор: Стојче Тошевски Категорија: критика
ДЕСЕТ ДОСТОИНСТВЕНИЦИ НА ЦРКОВНОТО ПЕЕЊЕ

Периодика: Нова Македонија Датум: 17.08.1990

Автор: Бојан Ортаков Категорија: критика
ШТУРЕЦОТ-ВИОЛИНИСТ
КОН ИЗВЕДБАТА НА ОПЕРАТА ПРИКАЗНА ЗА ШТУРЕЦОТ И МРАВКИТЕ НА СЦЕНАТА НА МНТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 06.01.1989

Автор: Наум Бајо Категорија: критика
ВКЛУЧУВАЊЕ ВО КАТАЛОГОТ НА УНЕСКО
ВО ПРЕСРЕТ НА ГОДИНАШНАВА СТРУШКА МУЗИЧКА ЕСЕН. РАЗГОВОР СО Д-Р СОТИР ГОЛАБОВСКИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 13.08.1988

Автор: Бојан Ортаков Категорија: критика
АНГАЖИРАНА ПОЗИЦИЈА
ДЕНОВИ НА МАКЕДОНСКА МУЗИКА

Периодика: Нова Македонија Датум: 31.10.1987

Автор: Бојан Ортаков Категорија: критика
ВО СВЕЧЕН ТОН

Периодика: Нова Македонија Датум: 29.10.1987

Автор: / Категорија: критика
НИЗ ТАЈНИТЕ НА МУЗИЧКОТО МИНАТО

Периодика: Нова Македонија Датум: 13.10.1987

Автор: Сотир Голабовски Категорија: критика
АВТОХТОНО МУЗИЧКО ТВОРЕШТВО
КОН КНИГАТА АРС НОВА МАКЕДОНИКА ОД Д-Р ДРАГОСЛАВ ОРТАКОВ. МАКЕДОНСКА КНИГА 1987 ГОДИНА

Периодика: Нова Македонија Датум: 25.04.1987