Автор: Викица Костоска Категорија: критика
КАМЕРНО МУЗИЦИРАЊЕ

Периодика: Нова Македонија Датум: 22.07.1992

Автор: Горјан Коруновски Категорија: критика
НА ВИСОКО РАМНИШТЕ
КОН КОНЦЕРТОТ НА КСЕНИЈА ЈАНКОВИЌ-ВИОЛОНЧЕЛО ВО ПИЈАНО ПРИДРУЖБА НА НАДА КЕЦМАН

Периодика: Нова Македонија Датум: 20.08.1986

Автор: Снежана Пановска Категорија: критика
КАКО ДЕЛ ОД СЕБЕ

Периодика: Нова Македонија Датум: 06.08.1985

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ХРАБРОСТ ШТО ПЛЕНИ: ЦЕЛОВЕЧЕРЕН КОНЦЕРТ НА ВИОЛОНЧЕЛИСТКАТА ДУШКА ТАСЕСКА

Периодика: Нова Македонија Датум: 27.02.1965

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ГОСТУВАЊА НА СТРАНСКИ УМЕТНИЦИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 11.12.1962