Автор: Димче Николески Категорија: критика
ЗАД СКРЈАБИНОВСКИОТ ЗДИВ
КОН КОНЦЕРТОТ НА НИНА СРЕБРОВА

Периодика: Македонско радио - Радио Скопје Датум: 19.04.1988

Автор: Ристо Аврамовски Категорија: критика
СИЛЕН И ВОЗБУДЛИВ ИНТЕЛЕКТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 25.11.1972