Автор: Костадин Костадиновски Категорија: критика
ЅВЕЗДЕНИ МИГОВИ НА ВИОЛОНЧЕЛОТО
ОХРИДСКО ЛЕТО 2004

Периодика: Нова Македонија Датум: 16.07.2004

Автор: Стојче Тошевски Категорија: критика
ВЕЛИЧЕСТВЕНО
„охридско лето 98“ - концерти

Периодика: Нова Македонија Датум: 12.08.1998

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
СМИРЕНИ КАЖУВАЊА
за концертот на виолончелистката душка тасевска

Периодика: Вечер Датум: 19.05.1992

Автор: Бојан Ортаков Категорија: критика
КРЕАТИВНА МУЗИКАЛНОСТ
КОН ВЕЧЕРТА НАРЕЧЕНА МУЗИКА ЗА КОНТРАБАС

Периодика: Нова Македонија Датум: 22.05.1991

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ПИЈАНИСТИЧКИ РАСТЕЖ

Периодика: Вечер Датум: 29.08.1984

Автор: Јане Коџабашија Категорија: критика
ПРИЈАТНИ МИГОВИ СО СКОПСКИТЕ УМЕТНИЦИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 05.08.1980

Автор: Милан Фирфов Категорија: критика
НЕСЕКОЈДНЕВНА ИНТЕРПРЕТАЦИЈА НА ШОПЕНОВАТА МУЗИКА

Периодика: Нова Македонија Датум: 06.05.1979

Автор: Јане Коџабашија Категорија: критика
АПЛАУЗИ ЗА ПРВИОТ РЕЦИТАЛ

Периодика: Нова Македонија Датум: 26.03.1978

Автор: Сотир Голабовски Категорија: критика
УШТЕ ЕДЕН ЧЕКОР НАПРЕД

Периодика: Нова Македонија Датум: 08.05.1975

Автор: Драгољуб Морачиќ, Јединство, Приштина. Категорија: критика
СОЛИДНО КАМЕРНО ДУО

Периодика: Нова Македонија Датум: 13.12.1974

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ПОТРЕБА ЗА СОПСТВЕНА РЕАЛИЗАЦИЈА

Периодика: Нова Македонија Датум: 06.06.1971

Автор: Љубомир Бранѓолица Категорија: критика
КОНЦЕРТ НА КАМЕРНИОТ АНСАМБЛ НА РТВ СКОПЈЕ

Периодика: Вечер Датум: 29.05.1968