Автор: Сотир Голабовски Категорија: критика
ВЕЧЕР НА ГЕРМАНСКА БАРОКНА И СОВРЕМЕНА МУЗИКА

Периодика: Нова Македонија Датум: 25.05.1975

Автор: Јелица Тодорчевска Категорија: критика
РЕПРОДУКТИВЦИ СО ГОЛЕМИ ПЕРСПЕКТИВИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 15.10.1974

Автор: Сотир Голабовски Категорија: критика
НАГЛАСЕНИ ЕМОЦИИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 17.03.1974