Автор: Владо Чучков Категорија: критика
СИЛНА УМЕТНИЧКА ЛИЧНОСТ

Периодика: Вечер Датум: 17.04.1975

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
НЕИСПОЛНЕТО ОЧЕКУВАЊЕ

Периодика: Нова Македонија Датум: 05.08.1973