Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
НАСПРОТИ МИТОТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 27.01.1982

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
СО ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАСТЕЖ

Периодика: Вечер Датум: 25.11.1980

Автор: Гордана Бачоска Категорија: критика
РАЗОТКРИВАЊЕ НА ТАЛЕНТОТ

Периодика: Вечер Датум: 21.06.1972