Автор: Бранко Каракаш Категорија: критика
КОНЦЕРТ НА „ТАНЕЦ“ ВО ДОМОТ HA ЈНА ВО СКОПЈЕ

Периодика: Нова Македонија Датум: 24.03.1957