Автор: Стојче Тошевски Категорија: критика
АМБИЕНТАЛНА ПРЕТСТАВА, ЗА ЗАДОВОЛНА МУЗИКА
кон претставата на операта „слугинка господарка“ од џовани батиста перголези

Периодика: Нова Македонија Датум: 07.08.1997

Автор: Јане Коџабашија Категорија: критика
ПРЕМИЕРА СО МЛАДИ ПЕЈАЧИ
кон изведбата на комичната опера „слугинка - господарка“ од перголези

Периодика: Нова Македонија Датум: 28.01.1981

Автор: О. Сп. Категорија: друго
ПРЕМИЕРНИОТ ПОЧЕТОК – СО КАМЕРНО ДЕЛО
поводи

Периодика: Нова Македонија Датум: 24.01.1981