Автор: Драгослав Ортаков Категорија: критика
СЛОВЕНЕЧКАТА ФИЛХАРМОНИЈА ВО СКОПЈЕ

Периодика: „Културен живот", Датум: 01.10.1960