Автор: Јане Коџабашија Категорија: критика
МЕЃУ ЛИРСКОТО И ДРАМСКОТО

Периодика: Нова Македонија Датум: 27.05.1983

Автор: Јане Коџабашија Категорија: критика
ПОТВРДУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 17.05.1983

Автор: Јане Коџабашија Категорија: критика
ВО ДВЕ УБАВИ ИЗДАНИЈА

Периодика: Нова Македонија Датум: 15.05.1980

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
РЕДОВЕН ИСПОЛНУВАЧКИ ОДНОС

Периодика: Вечер Датум: 18.05.1979

Автор: Јане Коџабашија Категорија: критика
„НОРМА“-ПОД ОЧЕКУВАЊАТА

Периодика: Нова Македонија Датум: 03.06.1978

Автор: Милан Фирфов Категорија: критика
ГРСТ АПЛАУЗИ. КОН ПРЕТСТАВАТА „РИГОЛЕТО’ ВО КОЈА НАСТАПИЈА СОЛИСТИ ОД ИТАЛИЈА И ПОЛСКА

Периодика: Нова Македонија Датум: 01.06.1978

Автор: Милан Фирфов Категорија: критика
ВОНРЕДНА ОПЕРСКА ВЕЧЕР

Периодика: Нова Македонија Датум: 21.05.1978

Автор: Милан Фирфов Категорија: критика
ДОБРО ПРОФЕСИОНАЛНО НИВО

Периодика: Нова Македонија Датум: 19.05.1978

Автор: Јелица Тодорчевска Категорија: критика
„РИГОЛЕТО“ ВО НОВО УМЕТНИЧКО КАЖУВАЊЕ

Периодика: Нова Македонија Датум: 17.05.1975

Автор: Јелица Тодорчевска Категорија: критика
БРУНО СЕБАСТИЈАН-ПЕЈАЧ СО ПРОВЕРЕНИ КВАЛИТЕТИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 20.10.1974