Автор: Снежана Чадиковска Категорија: критика
КАМЕРНО МУЗИЦИРАЊЕ-ШТО И ДО КАДЕ
КОН НАСТАПОТ НА КАМЕРНОТО ДУО: ВАЛТЕР ДЕШПАЉ-ВИОЛОНЧЕЛО И ИШТВАН РЕМЕР-ГИТАРА ОД ЗАГРЕБ НА ОХРИДСКО ЛЕТО 89

Периодика: Нова Македонија Датум: 22.08.1989

Автор: Јане Коџабашија Категорија: критика
ДВА КОНЦЕРТА НА ВИСОКО НИВО

Периодика: Нова Македонија Датум: 22.07.1980

Автор: Јане Коџабашија Категорија: критика
ПРИЈАТНА КОНЦЕРТНА АТМОСФЕРА

Периодика: Нова Македонија Датум: 14.10.1979

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ПЕРСПЕКТИВНА УМЕТНИЧКА КАРИЕРА

Периодика: Вечер Датум: 25.08.1977

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
МАЛ, НО ПРЕФИНЕТ ГЛАС

Периодика: Нова Македонија Датум: 17.08.1977

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
НЕСОМНЕНИ СВЕТЛИ ПЕРСПЕКТИВИ

Периодика: Вечер Датум: 04.02.1976

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ВИСОКО ПРОФЕСИОНАЛНО НИВО

Периодика: Вечер Датум: 22.07.1975

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
ПРЕЗЕНТИРАЊЕ НА УМЕТНОСТА НА ХОРСКОТО ПЕЕЊЕ

Периодика: Нова Македонија Датум: 18.07.1975

Автор: Скопски гласник Категорија: хроника
РАЗВОЈ МУЗИЧКОГ ЖИВОТА У СКОПЉУ

Периодика: 448 Датум: 01.01.1937