Автор: Елени Новаковска Категорија: критика
ПРОШЕТКА НИЗ МУЗИЧКИТЕ ЕПОХИ СО ЈАСЕН УМЕТНИЧКИ ИЗРАЗ
КОНЦЕРТ НА СКОПСКИОТ ДУВАЧКИ КВИНТЕТ - КИЦ

Периодика: Дневник Датум: 17.12.2002

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
СИВО … НЕИНТЕРЕСНО …

Периодика: Вечер Датум: 30.07.1985

Автор: Ратка Димитрова Категорија: критика
НЕДОВОЛНА ПОДГОТОВКА

Периодика: Нова Македонија Датум: 27.04.1983

Автор: Јане Коџабашија Категорија: критика
ДВА КОНЦЕРТА-ДВЕ ДОЖИВУВАЊА

Периодика: Нова Македонија Датум: 13.05.1980

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ХРАБРО И ДОБРО

Периодика: Вечер Датум: 01.08.1979

Автор: Јане Коџабашија Категорија: критика
НА ПРОСЕЧНО ФЕСТИВАЛСКО НИВО

Периодика: Нова Македонија Датум: 01.08.1979

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ПОЗИТИВНИ РЕЗУЛТАТИ

Периодика: Вечер Датум: 18.03.1978

Автор: Милан Фирфов Категорија: критика
МАКЕДОНСКОТО КАМЕРНО-СОЛИСТИЧКО ТВОРЕШТВО

Периодика: Нова Македонија Датум: 24.01.1978