Автор: Владо Чучков Категорија: хроника
КОНЦЕРТНА ХРОНИКА

Периодика: Разгледи Датум: 08.04.1960

Автор: Владо Чучков Категорија: хроника
МУЗИЧКА ХРОНИКА

Периодика: Разгледи Датум: 07.03.1960

Автор: Бранко Каракаш Категорија: критика
СРЕДБА CO УШТЕ ЕДЕН МЛАД ДИРИГЕНТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 02.07.1959

Автор: Бранко Каракаш Категорија: критика
ВО ДУХОТ НА ПОЛЕТОТ И МЛАДОСТА

Периодика: Нова Македонија Датум: 23.10.1958

Автор: Бранко Каракаш Категорија: критика
ДВЕ НОВИ КОМПОЗИЦИИ ОД МАКЕДОНСКИ АВТОРИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 23.01.1958

Автор: Бранко Каракаш Категорија: критика, друго
СЛАБА ПОСЕТА НА КОНЦЕРТИТЕ НА ДОМАШНИТЕ РЕПРОДУКТИВЦИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 06.01.1958

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ТРЕТ КОНЦЕРТ НА ФИЛХАРМОНИЈАТА

Периодика: Разгледи Датум: 22.12.1957

Автор: Бранко Каракаш Категорија: критика
МОЦАРТ МАТИНЕ

Периодика: Нова Македонија Датум: 05.11.1957

Автор: Тома Прошев Категорија: критика
КОНЦЕРТ НА СКОПСКАТА ФИЛХАРМОНИЈА

Периодика: Разгледи Датум: 03.11.1957

Автор: Бранко Каракаш Категорија: критика
СКОПСКАТА ФИЛХАРМОНИЈА ВО МИНАТАТА СЕЗОНА

Периодика: Нова Македонија Датум: 08.08.1957

Автор: Бранко Каракаш Категорија: критика
СЕДУМ КОНЦЕРТНИ ВЕЧЕРИ НА БРЕГОТ НА ОХРИДСКОТО ЕЗЕРО

Периодика: Нова Македонија Датум: 17.07.1957

Автор: Бранко Каракаш Категорија: критика
ВИСТИНСКО КОНЦЕРТНО ДОЖИВУВАЊЕ

Периодика: Нова Македонија Датум: 26.05.1957