Автор: Бранко Каракаш Категорија: критика
ПО ПОВОД КОНЦЕРТОТ HA СОВРЕМЕНА ЗАБАВНА МУЗИКА

Периодика: Нова Македонија Датум: 18.07.1956