Автор: Марко Коловски Категорија: критика
ВЕЧЕР СО ДЕЛА ОД СЕМЕЈСТВОТО „БАХ“
филхармонијата и великанот

Периодика: Македонско радио - Радио Скопје Датум: 25.04.2014

Автор: Марко Коловски Категорија: критика
АКУСТИКАТА КАКО ХЕНДИКЕП
македонска филхармонија

Периодика: Македонско радио - Радио Скопје Датум: 20.02.2014

Автор: Костадин Костадиновски Категорија: критика
ИНТЕРЕСНО И БЕЗ ИНСТРУМЕНТАЛЕН СОЛИСТ
Македонската филхармонија под раководство на маестро Патрик Сујо

Периодика: Нова Македонија Датум: 25.05.2005

Автор: Драган Серафимовски Категорија: критика
НОВИ ПРАВИЛА ЗА ПОГОЛЕМО УЖИВАЊЕ ВО МУЗИКАТА
отворена новата сезона на македонската филхармонија

Периодика: Дневник Датум: 14.10.2004

Автор: Слаѓана Јовановиќ Категорија: критика
ЗРЕЛИ МАЈСТОРСКИ ИЗВЕДБИ НА МЛАДИТЕ РЕПРОДУКТИВНИ УМЕТНИЦИ
концерт на македонската филхармонија

Периодика: Дневник Датум: 27.04.2000

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
НЕНАМЕТЛИВО ОДБЕЛЕЖАН ЈУБИЛЕЈ
за концертот на македонската филхармонија по повод јубилејот на диригентот перо петровски

Периодика: Вечер Датум: 12.05.1992

Автор: Марко Коловски Категорија: критика
ВОЗЛЕТ ЗА РОДЕНДЕНОТ

Периодика: Македонско радио - Радио Скопје Датум: 25.11.1988

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
БЕЗ АНГАЖМАН

Периодика: Нова Македонија Датум: 14.02.1982

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
НА СЕРИОЗНО НИВО

Периодика: Вечер Датум: 31.10.1979

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
МУЗИКА ШТО ПОНЕСУВА

Периодика: Нова Македонија Датум: 16.07.1974

Автор: Ристо Аврамовски Категорија: критика
ДИРИГЕНТ СО ВИСОК ТВОРЕЧКИ ПОТЕНЦИЈАЛ

Периодика: Нова Македонија Датум: 04.05.1974

Автор: Ристо Аврамовски Категорија: критика
ДВЕ ИМИЊА ЗА ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ

Периодика: Нова Македонија Датум: 07.12.1973

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ЕДНОСТАВНО: БЕЗ СВОЈ ДЕН

Периодика: Нова Македонија Датум: 23.11.1972

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
СИМФОНИСКИ КОНЦЕРТ НА ФИЛХАРМОНИЈАТА НА СРМ

Периодика: Нова Македонија Датум: 04.03.1966