Автор: Милан Фирфов Категорија: критика
ДОСЛЕДНО И ВДАХНОВЕНО

Периодика: Нова Македонија Датум: 12.01.1980

Автор: Сотир Голабовски Категорија: критика
УМЕТНОСТА НА ДУБРАВКА ТОМШИЧ

Периодика: Нова Македонија Датум: 16.04.1978

Автор: Сотир Голабовски Категорија: критика
ДИЈАМЕТРАЛНИ ИСПОЛНИТЕЛСКИ РЕЗУЛТАТИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 19.08.1975